FAQ

Woord vooraf

Wat is het verschil tussen vertaling en tolkwerk, tussen vertaler en tolk?

De vertaler schrijft, de tolk praat.
Vertalingen worden gebruikt voor geschreven communicatie in verschillende talen. Vertalers vertalen alle geschreven documenten, in hetzelfde formaat, in hun moedertaal.
Mondelinge internationale communicatie wordt getolkt. Tolken zijn fysiek aanwezig bij conferenties, vergaderingen, colloquia, … waar ze de woorden van de sprekers mondeling in een andere taal weergeven.

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Bel of mail ons.

FAQ Tolkwerk

voor meer informatie

FAQ Vertaling

voor meer informatie

FAQ Materiaal

Voor meer informatie