Vertaling – Follow-up op maat

picto-devis

ati-traduction-pic06
Een van onze vertaalprojectleiders, uw bevoorrechte gesprekspartner, buigt zich over uw vertaalaanvraag en volgt daarbij deze stappen:

– Hij laat uw documenten vertalen door een of meer van onze erkende vertalers van wie de moedertaal de doeltaal is,
Hij neemt de follow-up van de dossiers op zich en zorgt ervoor dat uw teksten altijd door dezelfde vertaler(s) worden vertaald: zo kennen zij de voorgeschiedenis van de dossiers en zijn ze vertrouwd met de gebruikte woordenschat – een garantie dat terminologie en “personalisering” coherent zijn – en als het nodig is, stellen ze u vragen opdat u van uw teksten een correcte, subtiele vertaling krijgt,
Hij gaat de dialoog aan met de aanvragers en de auteurs van de te vertalen documenten;
Hij respecteert de termijnen die we met u zijn overeengekomen;
Hij neemt de lay-out in acht die hij met u heeft afgesproken.