Vertaalgeheugen

picto-devisati-traduction-pic05We leggen voor elk van onze klanten een vertaalgeheugen aan, door middel van specifieke CAT-software (computerondersteunde vertaling), zoals SDL Trados, Atril Déjà Vu of Wordfast. Dit zijn in geen geval tools die “automatisch vertalen”, maar wel tools voor terminologiebeheer:

4 belangrijke voordelen:

– terminologische samenhang: voor alle vertalingen worden dezelfde, goedgekeurde termen gebruikt.

– tijdwinst: bijvoorbeeld voor bijgewerkte versies van beschrijvingen of documentatie (alleen de bijgewerkte stukken hoeven vertaald te worden).

– kostenbesparing: paragrafen (of groepen van zinnen) waarin geen wijzigingen werden aangebracht, worden maar gefactureerd aan naleestarief.

– omzetting van vertaalgeheugens in woordenlijsten.

Uw projectleider houdt de vertaalgeheugens en woordenlijsten up-to-date zodat de gebruikte terminologie harmonieus is en, naarmate meer projecten worden gerealiseerd, ook wordt verrijkt.