Beëdigde vertaling

In onze vaktaal spreken we van “vrije” vertaling tegenover beëdigde vertaling.

Een vrije vertaling kan over zeer uiteenlopende inhoud gaan, maar van documenten die een officiële, juridische en/of wettelijke waarde hebben, moet soms een beëdigde vertaling gemaakt worden.

Traduction assermentée ATI

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling (ook gelegaliseerde vertaling genoemd) wordt gemaakt door een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de voorzitter van het (Franse) Hof van Beroep en waarborgt dat zijn vertaling overeenstemt met het origineel. Wij helpen onze klanten (kmo’s, advocaten, notarissen, openbare lichamen) bij alle officiële stappen die ze bij overheden of administraties moeten ondernemen.

Een beëdigde vertaling conform met het origineell

Een vertaling kan maar voor eensluidend gewaarmerkt worden als ze vergezeld is van het origineel ervan en als zowel het origineel als de vertaling voorzien zijn van de handtekening en het stempel van de vertaler.
Voor heel wat documenten kan een beëdiging gevraagd worden: proceshandelingen, bij de rechtbanken ingediende stukken, documenten van rogatoire commissies, akten van deurwaarders (aanzeggingen, beslagleggingen, enz.), notariële akten (testamenten, enz.), administratieve documenten en akten van de burgerlijke stand, Kbis, contracten, artikels uit wetboeken, enz.

Hoe wordt een handtekening echt verklaard?

Sommige administraties eisen dat de handtekening echt verklaard wordt.

Echtverklaring is een formaliteit die vervuld moet worden door een beëdigd vertaler, die vooraf zijn handtekening heeft ingediend. Doorgaans wordt een echt verklaarde handtekening geëist als als de vertaling bestemd is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de ambassade.
In de meeste gevallen is een klassieke beëdigde vertaling voldoende. In Frankrijk hoeft de handtekening van de beëdigde vertaler niet gelegaliseerd te worden. Als uw vertaling voor het buitenland bestemd is, kunt u best bij de ontvangende partij navragen of legalisering noodzakelijk is.

Beëdigde vertaling nodig?