Automatische vertaling

Hoewel wij altijd de voorkeur geven aan een ‘klassieke’ vertaling volgens de regels van de kunst (d.w.z. vertaling gemaakt door een gediplomeerd vertaler die in een of meer domeinen gespecialiseerd is, gevolgd door een technisch-taalkundige proofreading door een andere vertaler), bestaat er ook een alternatief: de automatische vertaling. Als weldoordacht met automatische vertaling wordt omgesprongen en de juiste werkmiddelen worden aangewend, kan deze manier van vertalen volstaan voor wat u nodig hebt.

ATI traduction - automatische vertaling

Wat is een automatische vertaling?

Een vertaling wordt ‘automatisch’ genoemd als ze volledig en zonder menselijke tussenkomst wordt gemaakt door een of meer computerprogramma’s, dit in tegenstelling tot de computerondersteunde professionele vertaling of creatieve vertaling.

De automatische vertaling maakt tegenwoordig deel uit van de gebruikelijke werkmiddelen van de professionele vertaler en ATI vult zijn aanbod hiermee aan naargelang van wat u nodig hebt.

Wat is een automatische vertaling waard?

Een louter automatische vertaling helpt de lezer om de grote lijnen van een onderwerp in een voor hem vreemde taal te begrijpen.

De kwaliteit van een dergelijke vertaling volstaat om de oorspronkelijke tekst te begrijpen, maar het is zeker niet de bedoeling dat ze ook verspreid wordt: het vertaalde document als dusdanig is niet bruikbaar. Er zouden immers nog fouten of onnauwkeurigheden in kunnen staan, wat gevolgen zou kunnen hebben op het vlak van het imago, de geloofwaardigheid of de juridische aansprakelijkheid.

In sommige gevallen echter kan een automatische vertaling binnen de gestelde termijn en het vooropgestelde budget een kwaliteitsvolle oplossing zijn, op voorwaarde dat ze met professionele werkmiddelen wordt gemaakt en ze door een meesterlijk uitgevoerde nabewerking wordt gevolgd onder het wakende oog van een ervaren projectleider.

In welke gevallen is een automatische vertaling met nabewerking een goede keuze?

Een automatische vertaling met nabewerking kan snel gaan: de nabewerker concentreert zich op die delen van de tekst waarvoor zijn expertise en tussenkomst vereist is. Dat maakt dat een dergelijke vertaling ideaal is voor omvangrijke projecten met een zeer krappe termijn.

Volgens meerdere studies leveren bepaalde talencombinaties bij automatische vertaling betere resultaten op. Verder moet ook nagegaan worden hoe technisch of complex een document is, vooraleer een dergelijk project aangevat kan worden:

  • Gebruiksaanwijzing
  • Lijst van productfiches
  • Ingrediëntenlijst

Oordelen of een automatische vertaling in combinatie met nabewerking zin heeft

Onze projectbeheerders kunnen zeer snel oordelen wat u precies nodig hebt, om dan te bepalen of een automatische vertaling in combinatie met nabewerking voor uw project de beste aanpak is.

Uw vertaling wordt toevertrouwd aan een ervaren vertaler-nabewerker en wordt door uw projectleider gecontroleerd vooraleer u ze ontvangt.

In de volgende gevallen blijft creatieve of klassieke professionele vertaling de bevoorrechte methode:

  • Vertaling van websites
  • Vertaling van commerciële folders of brochures
  • Juridische vertalingen
  • Marketingvertalingen
  • Ondertiteling

Voor de onderstaande gevallen genieten creatieve vertaling of klassieke, professionele vertaling nog steeds de voorkeur:

Vertaling van websites

Vertaling van een folder of verkoopbrochure

Juridische vertaling

Traduction marketing

Marketingvertaling

Ondertiteling

AUTOMATISCHE VERTALING NODIG?  ?