Tolken tijdens videoconferenties

In maart 2020 deed onverwacht de videoconferentie haar intrede in het bedrijfsleven en revolutioneerde de manier waarop vergaderd wordt. Naarmate het aantal virtuele vergaderingen toenam, doken er ook almaar meer platforms voor videoconferentie op, het ene al innoverender dan het andere. En uiteraard kwamen er ook meer oplossingen voor afstandstolken.

Het ATI-team kreeg een opleiding over de verschillende online tolktechnologieën en kan u dan ook verschillende oplossingen voor videotolken aanbieden, afhankelijk van de configuratie van uw vergadering.

Traduction assermentée ATI

Tolken tijdens videoconferenties

Om tijdens een virtuele conferentie via Zoom of Teams te kunnen tolken, moeten een paar aanpassingen worden doorgevoerd:

– Een technicus test de verbinding en de basisvoorwaarden van de deelnemers de dag of enkele uren vóór de opdracht plaatsvindt.

– Tijdens videoconferenties kunnen tolken maar goed werk leveren als het spreekrecht goed wordt beheerd: de deelnemers mogen niet tegelijkertijd praten, elkaar niet onderbreken, enz. Daarom raden wij het volgende aan:

  • wijs de deelnemers op deze problematiek;
  • schakel een moderator in die geen actief deelnemer is en laat hem de microfoons bedienen en de vergadering leiden;
  • verander niet te vaak van spreker en vermijd slordige overgangen: het is van belang dat de vergaderagenda wordt gevolgd en dat de sprekers op het voorziene moment het woord nemen.
ATI traduction - tolken tijdens videoconferenties

Virtueel evenement

Voor uw virtuele evenementen met tolken mobiliseert ATI zijn netwerk van technici en dienstverleners, om u een professionele oplossing te kunnen bieden: streaming, opnamestudio uitgerust met tolkcabines, …

ATI traduction - tolken tijdens videoconferenties

Opleidingen op afstand

Voor opleidingen op afstand biedt ATI Traduction niet alleen de meest geschikte technische oplossing, maar kan uw evenement ook modereren: het spreekrecht beheren, de microfoons van de deelnemers aan- en uitzetten, een stemming organiseren met enquêtesoftware, … Dit zijn best lastige taken voor wie zelf aan de vergadering deelneemt.

ATI traduction - tolken tijdens videoconferenties

Tolken tijdens webinars

Doorgaans richten enkele sprekers het woord tot een groot aantal – soms meer dan honderd – niet-actieve deelnemers. Dan is het belangrijk dat er voor alle technische moeilijkheden een oplossing is: een gespecialiseerd technicus zal er voor zorgen dat de vertaalde tekst ook effectief in de oren van de deelnemers terechtkomt. Samen met u stelt ATI een handvest op waarin het actieveld van de technicus wordt bepaald, opdat van bij het begin van de opdracht duidelijk is wie welke taak voor zijn rekening neemt.

Tolkwerk tijdens videoconferentie nodig?