Gespecialiseerde vertaling

Voor gespecialiseerde vertalingen worden enkele eenvoudige principes gehanteerd:

  • elke door ATI ingeschakelde vertaler vertaalt uitsluitend naar zijn moedertaal;
  • hij beheerst de brontaal als geen ander en zijn diploma’s bewijzen dat;
  • de ervaring van de vertaler is een absolute must voor de verwezenlijking van uw projecten.

Maar uiteraard is elk vertaalproject anders en hoe lang de lijst is van vaardigheden die vereist zijn om een kwaliteitsprestatie te kunnen neerzetten, hangt af van de specialisatie waar de vertaling onder valt.

Verschillende methodes voor gespecialiseerde vertaling

Traduction spécialisée

Technische vertaling

Voor een technische vertaling, zoals een gebruikershandleiding of een veiligheidsfiche, wordt die gespecialiseerde vertaler gekozen die de terminologie van het domein in kwestie onder de knie heeft. Hij is ook in staat om specifiek terminologisch onderzoek te verrichten en kan aan de klant gerichte vragen stellen, zodat hij de juiste keuzes kan maken.

De technische vertaler beschikt niet alleen over de nodige talenkennis, maar kan ook perfect met informaticatools werken: vertaal- en terminologiesoftware, terminologiedatabanken zoals woordenlijsten, corpus, enz.

Traduction marketing

Commerciële vertaling

Voor de vertaling van uw handelsdocumenten – brochures, reclamefilmpjes, externe communicatie, reclamecampagnes, enz. – is een creatieve ingesteldheid vereist.

Soms komt er ook copywriting bij kijken en vooraf wordt nagedacht over de stijl en de doelgroep.

Voor uw commerciële vertalingen letten we er bovendien op dat we de lay-out en het vooraf verrichte grafische werk in acht nemen. We putten uit al onze vaardigheden inzake lay-outsoftware (InDesign, enz.) om de tekst zo perfect mogelijk drukklaar te maken.

Juridische vertalingen

Specialisatie en expertise zijn voor een juridisch vertaler onontbeerlijke basiselementen voor een kwaliteitsvolle juridische vertaling. Elke nuance kan immers een doorslaggevende betekenis hebben en de vertaler moet zich daar voortdurend bewust van zijn, wil hij een tekst kunnen leveren die in elk opzicht conform is met de intentie van de oorspronkelijke tekst.

Als de vertaler ook maar de minste twijfel heeft over een bepaald element, dan laat hij dat ook weten en stelt hij aan de opsteller van de tekst de nodige vragen. Het verdient overigens aanbeveling dat de vertaler en uw juridische dienst met elkaar overleggen, om de kwaliteit van de tekst te kunnen waarborgen.

Vertaling van websites

Websites vertalen wordt hoe langer hoe complexer: integratie van teksten in backoffice, video- en geluidsmateriaal, links met sociale netwerken van de onderneming en regelmatige updates voor de SEO, … zijn slechts enkele voorbeelden van de recentste ontwikkelingen op het vlak van websitecreatie. Wij volgen deze op de voet en kunnen u bij uw webstrategie bijstaan.

Gespecialiseerde vertaling nodig?