Tolkwerk

Wij zijn al sinds bijna dertig jaar gespecialiseerd in het tolken van meertalige en internationale evenementen.

Dankzij onze ervaring kennen we de eigenheden van elke tolkwerk configuratie en kunnen we samen met u die technische oplossingen en tolken kiezen die het best op uw behoeften inspelen.

Traduction assermentée ATI

Verschillende methodes voor simultaan Tolkwerk

De door ATI geselecteerde tolken beheersen de verschillende technieken voor simultaanvertaling – in een cabine, met draagbaar materiaal of als fluistertolk – en zetten professionele prestaties neer; en uiteraard respecteren ze de geheimhouding en de deontologie.

Simultaantolken in een tolkcabine

Met deze optimale oplossing wordt het ritme van de gedachtewisselingen niet onderbroken en dat, vele uren lang, zonder dat de toehoorders met minder kwaliteit genoegen moeten nemen. Simultaantolken is vooral interessant voor meertalige tolkprestaties tijdens grootschalige conferenties, beurzen, colloquia, feestelijke openingen, enz.

Simultaantolken met beperkt materiaal

Deze manier van tolken leent zich voor verschillende configuraties: mobiele prestaties, evenementen met verschillende zalen, of als noodoplossing, in zalen waar geen tolkcabines geïnstalleerd kunnen worden.

Fluistertolken

Fluistertolken is als simultaantolken maar dan zonder geluidsinstallatie: de tolk fluistert de vertaling in het oor van de toehoorder. Deze methode is voorbehouden voor kleinschalige vergaderingen waar geen achtergrondgeluiden zijn en maar één of hoogstens twee mensen een vertaling nodig hebben.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken zijn spreker en tolk om beurt aan het woord.

Organisatie van uw tolkopdracht

Vertrouw ons de organisatie van uw tolkopdrachten toe: wij luisteren naar u, maken een lijst op van uw vereisten en stellen u dan de voor uw evenement meest geschikte configuratie voor: verwachte aantal toehoorders, aantal talen, verplaatsing, specialisatiedomein, enz.

Gespecialiseerd tolkwerk

Wij werken met een netwerk van tolken die met de meest uiteenlopende specialisaties ervaring hebben. Cultuur, toerisme, wetenschappelijk en academisch onderzoek, industriële uitrustingen, … Wij stellen voor u teams samen van bekwame en gespecialiseerde tolken die tijdens uw evenement kwaliteitswerk leveren.

Bijkomende prestaties

Ter aanvulling van uw tolkopdrachten kunnen wij voor u ook de documenten in verband met uw evenement vertalen en nalezen in de talen van de toehoorders. De video’s en het beeldmateriaal die tijdens uw conferentie of beurs gebruikt worden, kunnen ondertiteld of nagesynchroniseerd worden, of ze kunnen live vertaald worden, door ons team van taaldeskundigen en technici.

ATI traduction - Tolkwerk

Tolkwerk nodig?