Copywriting

ATI traduction - copywriting

Copywriting in een of meer vreemde talen

Copywriting is het schrijven van reclameteksten die de lezer ertoe aan moeten zetten om een aankoop of andere actie te verrichten. In het kader van een meertalig communicatieproject is copywriting een verder ontwikkelde vorm van vertaling: doordat ATI en de copywriter regelmatig met u overleggen, kunt u de juiste marketingstrategie waarmaken en uw streefdoel in het beoogde land halen.

Hoe verloopt een copywritingproject?

In eerste instantie gaan u, de projectleider van ATI en de copywriter samen aan tafel zitten: u zet uw project uiteen en de projectleider en de copywriter stellen vragen, zodat ze perfect kunnen vatten wat u verwacht:

  • Welk imago wil u uitstralen?
  • Wat is uw marketingdoelgroep?
  • Welk taalgebruik moet bij de copywriting gehanteerd worden?

Als deze grote lijnen eenmaal duidelijk zijn, leggen de projectleider en de copywriter u een schriftelijk voorstel voor. Na een eerste validatieronde brengt de copywriter de nodige wijzigingen aan en levert dan zijn definitieve versie.

Copywriting, meer dan vertaling

ATI kan voor u ook een zuiver copywritingproject realiseren voor al uw brochures voor het buitenland, voor uw communicatiemiddelen en uw website.

Misschien vereisen uw documenten een bredere waaier van competenties en een verregaande gespecialiseerde kennis van een vertaler voor technische teksten: gebruikersinterface, productpagina’s voor uw website, … en dat alles in combinatie met de creativiteit van een copywriter die uw slogans, catchphrases of productnamen aanpast voor het buitenland.

ATI biedt u een copywritingservice op maat en schakelt voor u het beste van zijn netwerk in: we hebben heel veel trouwe en ervaren vertalers en copywriters.

Uw copywritingprojecten in een vreemde taal toevertrouwen aan ATI

Als u uw copywritingprojecten in een of meer vreemde talen aan ATI toevertrouwt, kunt u rekenen op een gepersonaliseerde opvolging en weet u dat één enkele bevoorrechte gesprekspartner een team zal leiden dat zorgvuldig werd gekozen op basis van zijn vaardigheden en ervaring.

Zij vertrouwden ons hun copywritingproject toe:

La Poste

Voor een gemengd copywritingproject – de vertaling van de gebruikersinterfaces van de machines – werkte ATI in twee fasen: op basis van een briefing online stelde de door ATI geselecteerde en door de klant gevalideerde Engelstalige vertaler voor de productnamen van La Poste in het buitenland enkele mogelijke varianten voor. Vervolgens vertaalde een technisch vertaler niet alleen de gebruikersinterface aan de hand van gespecialiseerde software voor computerondersteunde vertaling, wat een zekere deskundigheid vereist, maar ook de creatieve vertalingen die de copywriter had voorgesteld en die hij na validatie door de klant had ontvangen.

Copywriting nodig?