Vertaling van aanbestedingen

Wij bij ATI schrijven regelmatig in op vertaling van aanbestedingen die betrekking hebben op vertaling en tolkwerk. De specifieke procedures, marktanalyses en verschillende selectiecriteria hebben voor ons dan ook geen geheimen meer.

Die ervaring helpt ons ook bij de vertaling van aanbestedingsdossiers waarmee onze eigen klanten nieuwe internationale opdrachten willen binnenrijven. Communiceren in de taal van de opdrachtgever is immers een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat een dossier niet al meteen aan de kant wordt geschoven.

ATI traduction - Vertaling van aanbestedingen

Vertaling van aanbestedingen

Grensoverschrijdende overheidsopdrachten België – Frankrijk – Verenigd Koninkrijk

ATI is niet alleen partner van tal van ondernemingen die aan bepaalde opdrachten gebonden zijn, maar krijgt zelf ook al sinds vele jaren grensoverschrijdende overheidsopdrachten toegewezen; daardoor kan ATI bogen op een verregaande expertise inzake de vertaling van grensoverschrijdende, internationale aanbestedingen.

Bij aanbestedingen is de concurrentie altijd groot en de taal waarin u uw antwoord indient, kan een politieke uitdaging zijn met gevolgen voor de manier waarop de opdrachtgever tegenover uw dossier staat: bij een aanbesteding voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten moet een van de partners de aanbesteding uitschrijven voor alle deelnemers aan het project. Als de met het dossier belaste partner niet Nederlandstalig is, zullen dossiers die in zijn taal opgesteld zijn, meer aandacht krijgen, want ze bewijzen dat de ernst van de kandidaat en zijn betrokkenheid bij het op handen zijnde project en de opvolging daarvan.

Het antwoorddossier moet coherent zijn en één en dezelfde gesprekspartner moet alle elementen opvolgen en er toezicht op houden. ATI kan hiervoor rekenen op een netwerk van specialisten van het eerste uur die bedreven zijn in inschrijvingen op aanbestedingen en uw dossier het extraatje geven dat u nodig hebt; bovendien volgen ze de vertaling op, zodat die zeker coherent is.
Onze gespecialiseerde vertalers helpen u bij de aanbesteding als geheel. Een pertinent dossier moet opvallen en bewijzen dat de inschrijver au sérieux genomen kan worden, en dus moet duidelijk zijn aan welke technische basisvoorwaarden uw antwoord moet voldoen.

Daarom kiezen we voor een vertaler die gespecialiseerd is in uw kennisdomein, uw technische woordenschat kan vertalen, het specifieke taalgebruik van de opdrachtgever overneemt en ervoor zorgt dat professionals uit de sector uw antwoord vlot kunnen lezen.
Bovendien kunnen we ook een beëdigd juridisch vertaler inschakelen als officiële documenten met contractwaarde vertaald moeten worden.

Vertaling van privé aanbestedingen wereldwijd

Door de aard van uw activiteit kan het zijn dat u inschrijft voor aanbestedingen van grote internationale groepen, bijvoorbeeld in het kader van een grote opdracht voor openbare werken (zie onze Casestudy: Russische spoorwegmaatschappij) of van dienstverlening voor een internationaal evenement.

Uw dossier moet in het oog springen, zodat uw buitenlandse gesprekspartners het zo uit de veelheid aan kandidaatstellingen haalt. Ideaal is dan dat u uw dossier in het Engels indient, of, nog beter: in de taal van de uitschrijver.

In uw dossier moet ook de beëdigde vertaling zitten van de administratieve documenten: Kbis of verklaringen op eer bijvoorbeeld, maar ook vrije vertalingen: voor Frankrijk hebt u misschien een DC1 of DC2 nodig.

Het technische gedeelte van uw dossier kan in geen betere handen zijn dan van een team dat niet alleen het technische taalgebruik van uw activiteitensector beheerst, maar ook de specifieke terminologie voor inschrijvingen op aanbestedingen.

ATI laat uw inschrijvingsdossier voor een aanbesteding vertalen door zijn teams van beëdigde, technische en gespecialiseerde vertalers en superviseert alle werkzaamheden, want alleen zo kunnen de coherentie en kwaliteit van het geheel gewaarborgd worden.

ATI traduction - traduction professionnelle

Vertaling van offerteaanvraag nodig?