Europees Interreg-programma

Traduction assermentée ATI

Het Europees Interreg-programma

Het Europees Interreg-programma, of het programma voor “Europese Territoriale Samenwerking” (ETS), valoriseert de samenwerking tussen de Europese regio’s en de ontwikkeling van gezamenlijke oplossingen op het vlak van stads-, plattelands- en kustontwikkeling, economische ontwikkeling en milieubeheer. Met het oog op de cohesie moeten de verschillen in ontwikkeling tussen de grondgebieden van de Europese Unie minder uitgesproken worden.

De grensoverschrijdende samenwerking die Interreg in de hand wil werken, beslaat tal van specialiteitendomeinen, die onze vertalers en tolken zich eigen hebben gemaakt: milieu en stedenbouwkunde, toerisme, culturele en politieke gedachtewisselingen, enz. Dankzij deze expertise konden wij tal van aanbestedingen voor deze Europese projecten op onze naam schrijven.

De perfecte geografische ligging voor het programma

Bovendien is ook de geografische ligging van ATI Traduction – in het hart van Europa, op het kruispunt van de grensoverschrijdende handelszone tussen Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland – meer dan relevant voor de door het programma gedekte Groβregion.

Vertaling nodig?