Nalezen van vertalingen / vertaling reviseren en nalezen

Al onze vertalingen worden nagelezen (proofreading) en nauwgezet gecontroleerd.

Een vertaling reviseren en nalezen houdt twee aspecten in:

  • controle van de vorm: grammaticale structuur, stijl, spelling en typografie, terminologische samenhang van de termen en homogeniteit van de lay-out.
  • controle van de inhoud: de vertaling wordt vergeleken met de brontekst, er wordt nagegaan of de vertaling overeenstemt met de brontekst, of er geen elementen ontbreken, of de stijl niet nog beter kan en of de tekst homogeen is, maar ook of de terminologie overeenstemt met de woordenlijst van de klant en of de eventuele instructies werden opgevolgd.
Traduction assermentée ATI

Wat is het verschil tussen een vertaling reviseren en nalezen?

Bij het reviseren wordt de vertaling altijd naast de brontekst gelegd om na te gaan of de betekenis goed werd weergegeven. Bij het nalezen wordt de vertaalde tekst als dusdanig nog verbeterd maar wordt minder op de betekenis gelet. In twee stappen een vertaling reviseren en nalezen waarborgt de kwaliteit van het geleverde werk.

Waarom zou ik content die rechtstreeks in een vreemde taal werd opgesteld, toch laten nalezen?

Documenten kunnen inderdaad ook opgesteld worden in een taal die niet de moedertaal is van de schrijver. Stel, u bent Nederlandstalig en hebt uw tekst in het Engels opgesteld. In dat geval zou een Brit moeite kunnen hebben om bepaalde zinswendingen te begrijpen omdat die in zijn taal niet echt betekenis hebben.

Mijn document zal onder een grote doelgroep verspreid worden.

Wij kunnen ook documenten nalezen voor ze naar de drukker gaan (vóór het “imprimatur”). Denk maar aan reclamemedia, bijschriften, brochures of activiteitenverslagen. Deze stap mag naar onze mening niet overgeslagen worden, want de volledige context van de computerondersteunde publicatie (DTP) wordt gecontroleerd, de tekst wordt met de brontekst vergeleken en gecheckt op foute woordafbrekingen, schoonheidsfoutjes in de lay-out, enz.

Vertaling nodig?