KLANTEN

Simultaanvertaling tijdens het [avniR]-congres van CD2E

CD2E (Création Développement des Éco-Entreprises) organiseert jaarlijks in Villeneuve d’Ascq het internationale [avniR]-congres, waar zowat 300 beleidsmakers, ondernemingen, onderzoekers en studiebureaus samenkomen. De bedoeling is dat ze van gedachten wisselen over de belangen en recentste wetenschappelijke vorderingen inzake het Levenscyclusdenken, zodat elke deelnemer op zijn niveau kan werken aan een milieuvriendelijkere samenleving. 

Opdat de deelnemers elkaar zouden begrijpen en in de best mogelijke omstandigheden met elkaar zouden kunnen praten, schakelde CD2E ook dit jaar voor de simultaanvertaling de tolkwerkdiensten van ATI in. 

Tolkwerk

De configuratie van het congres bestuderen met het oog op de simultaanvertaling 

De simultaanvertaling voorbereiden vergt een grondige organisatie, lang voor de dag zelf aanbreekt. Uit de eerste contacten via e-mail en telefoon kunnen we afleiden wat onze klant precies nodig heeft: we zijn op de hoogte van de voornaamste elementen (aantal sprekers en deelnemers die vertaling nodig hebben, planning voor de vergaderingen, inrichting van elke zaal, …), we hebben samen bepaald hoe er getolkt zal worden (voor dit colloquium wordt simultaan vertaald, om de gedachtewisselingen niet te onderbreken, maar consecutief of fluistertolken is eveneens mogelijk) en berekend hoeveel tolken er nodig zijn (tolken werken per twee en vaak worden verschillende workshops tegelijkertijd gehouden, in de verschillende zalen van Lilliad). 

In een tweede eveneens onontbeerlijke stap bij simultaanvertaling spreken we voor het technische aspect met de organisatoren af op de plaats van het evenement. De technische partner van ATI gaat altijd met ons mee, om alle mogelijke opties te overwegen: is er in de zaal voldoende ruimte om de tolkcabines tegenover de sprekers te installeren? Is de geluidsinstallatie van Lilliad compatibel met ons materiaal? We adviseren met veel plezier elk van onze klanten over de beste aanpak van zijn noden en zijn evenement.

 De expertise van de projectleiders van ATI inzake simultaanvertaling 

Hoe belangrijk de begeleidende rol van de projectleiders van ATI is, wordt pas echt duidelijk als we onze prestaties organiseren. We centraliseren alle vragen van de organisatoren en sprekers en beantwoorden ze met de hulp van onze technici en tolken; en de organisatoren doen hetzelfde. 

We stellen tolkenteams samen, op basis van de gewenste talencombinaties, maar ook van de specifieke domeinen. Voor de simultaanvertaling in Villeneuve d’Ascq bijvoorbeeld konden we rekenen op duo’s van tolken die in de Rijselse metropool wonen en wel vaker samenwerken. 

We treden ook op als tussenpersoon met de klant en bezorgen de tolken (die ook een beroepsgeheim hebben) de nodige werkhulpmiddelen om een woordenlijst aan te leggen van de termen die in beide talen gebruikt zullen worden. Zo kunnen ze zich de technische terminologie eigen maken. Door al deze informatie te vergaren kan het geplande evenement perfect gecoördineerd, doeltreffend en professioneel verlopen.

ATI traduction - Tolkwerk
Tolkwerk

Samen de laatste hand leggen aan de simultaanvertaling 

Voor ons is het niet meer dan logisch dan dat we op de dag van het evenement ook aanwezig zijn, samen met alle teams. We ontmoeten de deelnemers en de sprekers en stellen de tolken voor. Zo kunnen we ook samen met de technicus controleren of het materiaal voor de simultaanvertaling geleverd en geïnstalleerd werd, en de laatste vragen van de klant beantwoorden. Dat onze aanwezigheid nut heeft, blijkt elke keer weer: onze partners krijgen zo immers een gezicht en de gesprekken na de prestaties verlopen altijd vlotter. Net zoals voor al onze andere klanten, geldt dat onze taak in verband met een door CD2E georganiseerd evenement maar volbracht is na een laatste gesprek, waarin alle opmerkingen van de voorbije dagen te berde worden gebracht. 

Een vertaling nodig voor de evenementensector?