ATI traduction - industriële vertaling

KLANTEN

Vertaalprestatie in de industrie voor de firma Pacquet Industrie

De klant goed kennen om van de vertaling van websites een succesproject te maken

Toenadering zoeken tot onze klanten, dat is in de eerste plaats hen zo goed mogelijk begrijpen, een luisterend oor hebben naar hun behoeften en hun een oplossing op maat voorleggen. Vóór we met de vertaling van een website of technische handleiding beginnen, verdiepen we ons in de context.

Daarom zijn we met onze klant Pacquet Industrie, een groep gespecialiseerd in precisiemechanica en -werktuigen, een vertrouwensrelatie aangegaan. In eerste instantie kregen we de gelegenheid om de installaties van deze veelzijdige onderneming te bezoeken, zodat we hun oplossingen voor de vervaardiging van laadvoorzieningen konden leren kennen: laadarmen, loopbruggen, structuren, draaibare koppelingen voor vloeistofoverdracht.

Verwerking van technische elementen

Daarna vroegen we onze partner inzake SEO-strategie om een benchmarkstudie te maken en voor deze sector na te gaan naar welke kernbegrippen het vaakst wordt gezocht in het Engels. De taalkundige gebruikt deze zorgvuldig gekozen termen als hij zijn vertaling maakt.

Tegelijkertijd kan de bestaande technische documentatie als basis dienen voor de taalkundige en bovendien wordt een terminologielijst opgemaakt, die door de klant of de landsverantwoordelijke wordt gevalideerd.

Pas dan zijn we klaar om met het eigenlijke vertaalwerk te beginnen. We blijven met de klant in contact, bijvoorbeeld als we over een product meer details nodig hebben of voor een tekstfragment meer context nodig hebben (meer uitleg of beeldmateriaal).

Laatste fase van het project

Zodra de vertaling gemaakt is, wordt ze nagelezen vooraleer ze aan de klant wordt geleverd. Die kan ons dan vragen om de website in backoffice nog een laatste keer te controleren, en pas daarna gaat de website online.

Dit is geen onbelangrijke fase, want ze geeft een totaalbeeld van het afgewerkte product in de context. Niet alleen worden nog de laatste tikfouten en eventuele schoonheidsfoutjes op het vlak van lay-out weggewerkt, maar er kunnen ook nog wijzigingen doorgevoerd worden, bijvoorbeeld met het oog op zoekmachineoptimalisatie.

Een vertaling nodig voor de industriesector?