ATI traduction - Toeristische vertaling

KLANTEN

Toeristische vertaling voor het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale

ATI Traduction is de bevoorrechte partner van heel wat klanten in de toeristische vertaling sector: toeristische diensten en regionale comités, gemeentehuizen en lokale besturen, hotels, restaurants en gastenkamers, … Om culturele activiteiten in uw land te promoten kunt u voor uw internationale marketingstrategie altijd hulp gebruiken.

Dankzij onze ervaring in de toeristische vertaling sector zijn we al enkele jaren de vaste opdrachtnemer voor de vertalingen van het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. Zij vertrouwen ons de vertaling toe van hun brochures en documentatie voor toeristen vanuit heel de wereld.

Claire - Ati Traduction

De redactionele subtiliteiten van een toeristische vertaling

Toeristische vertalingen behoren tot het domein van de handel en marketing: communicatiehulpmiddelen worden vertaald voor buitenlandse toeristen. Daarom is het essentieel dat de vertaler de informatie die meegedeeld zal worden, ten volle begrijpt en perfect kan weergeven, waarbij hij ook rekening houdt met het marketingaspect.

In het geval van Caps et Marais d’Opale hebben we gekozen voor vertalers met een passie voor natuur én met de nodige taalvaardigheid om de juiste woorden te kiezen, emotie op te wekken en zin te geven om te reizen, dankzij zinswendingen die de toeristen in hun moedertaal appelleren.

Formaten aanpassen om meertalige bestanden te creëren

Of u uw toeristische informatie nu in een papieren of digitale versie verspreidt, vertaaloplossingen zijn er bij de vleet.

De vele gesprekken die we de voorbije jaren hadden met het PNR des Caps et Marais d’Opale, hebben geleid tot een handvest dat specifiek is afgestemd op hun verwachtingen inzake de eigenheden van elke taal: de manier waarop eigennamen vertaald of verklaard worden en adressen en telefoonnummers worden weergegeven bijvoorbeeld. De klant levert de te vertalen brochures aan in InDesign, wij zetten het bestand zonder meerprijs om, maar behouden de lay-out van het brondocument. De vertaler van al deze projecten leest zijn werk ook nog grondig na in het uiteindelijke formaat, vooraleer het dan verspreid en gedrukt wordt. Zo corrigeert hij foute woordafbrekingen, past hij de breedte van de marges en de grootte van het lettertype aan, maar ook afbeeldingen en kaderteksten, zodat de vertaalde tekst evenveel ruimte inneemt als de brontekst.

Claire - Ati Traduction
Claire - Ati Traduction

Flexibele dienstverlening afgestemd op wat u in elk seizoen nodig hebt

We weten maar al te goed dat elk toeristisch seizoen een voortreffelijke reactiviteit vereist. Het Parc Naturel Régional laat ons vooraf – soms zelfs al voor ze zelf begonnen zijn met het opstellen van de inhoud – weten wanneer welke informatiedragers verspreid zullen worden. Onze vertalers worden dan ook op de hoogte gebracht, zodat zij, net zoals het projectbeheersteam, de nodige tijd kunnen voorzien en zich de hele periode lang voor een bepaalde klant beschikbaar kunnen houden. Het gebeurt ook regelmatig dat we reeds vertaalde teksten aanpassen, zodat ze actueel blijven.

Een toeristische vertaling nodig?